una conciencia limpia

Kullanım örnekleri

una conciencia limpia
a clear conscience
icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

clear

Phonetic: "/klɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: Full extent; distance between extreme limits; especially; the distance between the nearest surfaces of two bodies, or the space between walls.

Example: a room ten feet square in the clear


Definition: The completion of a stage or challenge, or of the whole game.


Definition: A person who is free from the influence of engrams.

icon arrow

clear

Phonetic: "/klɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To remove obstructions, impediments or other unwanted items from.

Example: If you clear the table, I'll wash up.


Definition: To remove (items or material) so as to leave something unobstructed or open.

Example: Please clear all this stuff off the table.


Definition: To become free from obstruction or obscurement; to become transparent.

Example: After a heavy rain, the sky cleared nicely for the evening.


Definition: To eliminate ambiguity or doubt from (a matter); to clarify or resolve; to clear up.

Example: We need to clear this issue once and for all.


Definition: To remove from suspicion, especially of having committed a crime.

Example: The court cleared the man of murder.


Definition: To pass without interference; to miss.

Example: The door just barely clears the table as it closes.


Definition: (activities such as jumping or throwing) To exceed a stated mark.

Example: She was the first female high jumper to clear two metres.


Definition: To finish or complete (a stage, challenge, or game).

Example: I cleared the first level in 36 seconds.


Definition: Of a check or financial transaction, to go through as payment; to be processed so that the money is transferred.

Example: The check might not clear for a couple of days.


Definition: To earn a profit of; to net.

Example: He's been clearing seven thousand a week.


Definition: To approve or authorise for a particular purpose or action; to give clearance to.

Example: Air traffic control cleared the plane to land.


Definition: To obtain approval or authorisation in respect of.

Example: I've cleared the press release with the marketing department, so go ahead and publish it.


Definition: To obtain a clearance.

Example: The steamer cleared for Liverpool today.


Definition: To obtain permission to use (a sample of copyrighted audio) in another track.


Definition: To disengage oneself from incumbrances, distress, or entanglements; to become free.


Definition: To hit, kick, head, punch etc. (a ball, puck) away in order to defend one's goal.

Example: A low cross came in, and Smith cleared.


Definition: To reset or unset; to return to an empty state or to zero.

Example: to clear an array;  to clear a single bit (binary digit) in a value


Definition: To style (an element within a document) so that it is not permitted to float at a given position.

icon arrow

clear

Phonetic: "/klɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Transparent in colour.

Example: as clear as crystal


Definition: Bright, not dark or obscured.

Example: Congress passed the President’s Clear Skies legislation.


Definition: Free of obstacles.

Example: The coast is clear.


Definition: Without clouds.

Example: clear weather; a clear day


Definition: Of the sky, such that less than one eighth of its area is obscured by clouds.


Definition: Free of ambiguity or doubt.

Example: Do I make myself clear? Crystal clear.


Definition: Distinct, sharp, well-marked.


Definition: Free of guilt, or suspicion.

Example: a clear conscience


Definition: (of a soup) Without a thickening ingredient.


Definition: Possessing little or no perceptible stimulus.

Example: clear of texture; clear of odor


Definition: Free from the influence of engrams; see Clear (Scientology).


Definition: Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating; discriminating.

Example: a clear intellect; a clear head


Definition: Not clouded with passion; serene; cheerful.


Definition: Easily or distinctly heard; audible.


Definition: Unmixed; entirely pure.

Example: clear sand


Definition: Without defects or blemishes, such as freckles or knots.

Example: a clear complexion; clear lumber


Definition: Without diminution; in full; net.

Example: a clear profit

icon arrow

clear

Phonetic: "/klɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: adverb


Definition: All the way; entirely.

Example: I threw it clear across the river to the other side.


Definition: Not near something or touching it.

Example: Stand clear of the rails, a train is coming.


Definition: Free (or separate) from others


Definition: In a clear manner; plainly.

icon arrow

conscience

Phonetic: "/kɒnʃəns/"

Part Of Speech: noun


Definition: The moral sense of right and wrong, chiefly as it affects one's own behaviour.

Example: Your conscience is your highest authority.


Definition: (chiefly fiction) A personification of the moral sense of right and wrong, usually in the form of a person, a being or merely a voice that gives moral lessons and advices.


Definition: Consciousness; thinking; awareness, especially self-awareness.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.