Spulen

Kullanım örnekleri

Spulen
winding
icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To blow air through a wind instrument or horn to make a sound.


Definition: To cause (someone) to become breathless, as by a blow to the abdomen, or by physical exertion, running, etc.

Example: The boxer was winded during round two.


Definition: To cause a baby to bring up wind by patting its back after being fed.


Definition: To turn a boat or ship around, so that the wind strikes it on the opposite side.


Definition: To expose to the wind; to winnow; to ventilate.


Definition: To perceive or follow by scent.

Example: The hounds winded the game.


Definition: To rest (a horse, etc.) in order to allow the breath to be recovered; to breathe.


Definition: To turn a windmill so that its sails face into the wind.

icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To turn coils of (a cord or something similar) around something.

Example: to wind thread on a spool or into a ball


Definition: To tighten the spring of a clockwork mechanism such as that of a clock.

Example: Please wind that old-fashioned alarm clock.


Definition: To entwist; to enfold; to encircle.


Definition: To travel in a way that is not straight.

Example: Vines wind round a pole.  The river winds through the plain.


Definition: To have complete control over; to turn and bend at one's pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to govern.


Definition: To introduce by insinuation; to insinuate.


Definition: To cover or surround with something coiled about.

Example: to wind a rope with twine


Definition: To cause to move by exerting a winding force; to haul or hoist, as by a winch.


Definition: To turn (a ship) around, end for end.

icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something wound around something else.


Definition: The manner in which something is wound.


Definition: One complete turn of something wound.


Definition: (especially in the plural) Curving or bending movement, twists and turns.


Definition: A length of wire wound around the core of an electrical transformer.


Definition: (bowmaking) Lapping.

icon arrow

winding

Phonetic: "/ˈwaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Twisting, turning or sinuous.


Definition: Spiral or helical.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!