spiral ciltleme

Kullanım örnekleri

spiral ciltleme
spiral binding
icon arrow

spiral

Phonetic: "/ˈspaɪɹəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A curve that is the locus of a point that rotates about a fixed point while continuously increasing its distance from that point.


Definition: A helix.


Definition: A self-sustaining process with a lot of momentum involved, so it is difficult to accelerate or stop it at once.

icon arrow

spiral

Phonetic: "/ˈspaɪɹəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move along the path of a spiral or helix.

Example: The falling leaves spiralled down from the tree.


Definition: To cause something to spiral.

Example: You need to learn how to spiral a ball.


Definition: To increase continually.

Example: Her debts were spiralling out of control.

icon arrow

spiral

Phonetic: "/ˈspaɪɹəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Helical, like a spiral

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To tie; to confine by any ligature.


Definition: To cohere or stick together in a mass.

Example: Just to make the cheese more binding


Definition: To be restrained from motion, or from customary or natural action, as by friction.

Example: I wish I knew why the sewing machine binds up after I use it for a while.


Definition: To exert a binding or restraining influence.

Example: These are the ties that bind.


Definition: To tie or fasten tightly together, with a cord, band, ligature, chain, etc.

Example: to bind grain in bundles  to bind a prisoner


Definition: To confine, restrain, or hold by physical force or influence of any kind.

Example: Frost binds the earth.


Definition: To couple.


Definition: To oblige, restrain, or hold, by authority, law, duty, promise, vow, affection, or other social tie.

Example: to bind the conscience  to bind by kindness  bound by affection  commerce binds nations to each other


Definition: To put (a person) under definite legal obligations, especially, under the obligation of a bond or covenant.


Definition: To place under legal obligation to serve.

Example: to bind an apprentice  bound out to service


Definition: To protect or strengthen by applying a band or binding, as the edge of a carpet or garment.


Definition: To make fast (a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something.

Example: to bind a belt about one  to bind a compress upon a wound


Definition: To cover, as with a bandage.

Example: to bind up a wound


Definition: To prevent or restrain from customary or natural action, as by producing constipation.

Example: Certain drugs bind the bowels.


Definition: To put together in a cover, as of books.

Example: The three novels were bound together.


Definition: To make two or more elements stick together.


Definition: To associate an identifier with a value; to associate a variable name, method name, etc. with the content of a storage location.


Definition: To complain; to whine about something.

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An item (usually rope, tape, or string) used to hold two or more things together.


Definition: The spine of a book where the pages are held together.


Definition: A finishing on a seam or hem of a garment.


Definition: The association of a named item with an element of a program.


Definition: The interface of a library with a programming language other than one it is written in.

Example: The Python binding is automatically generated.


Definition: The action or result of making two or more molecules stick together.

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of an agreement, contract, etc.) Imposing stipulations or requirements that must be honoured.

Example: This contract is a legally binding agreement.


Definition: (of food) Having the effect of counteracting diarrhea.

Example: Bananas and white bread are sometimes considered binding.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!