sexo ocasional

Kullanım örnekleri

sexo ocasional
one-night stand
icon arrow

stand

Phonetic: "/stænd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of standing.


Definition: A defensive position or effort.

Example: The Commander says we will make our stand here.


Definition: A resolute, unwavering position; firm opinion; action for a purpose in the face of opposition.

Example: They took a firm stand against copyright infringement.


Definition: A period of performance in a given location or venue.

Example: They have a four-game stand at home against the Yankees.  They spent the summer touring giving 4 one-night stands a week.


Definition: A device to hold something upright or aloft.

Example: He set the music upon the stand and began to play.  an umbrella stand;  a hat-stand


Definition: The platform on which a witness testifies in court; the witness stand or witness box.

Example: She took the stand and quietly answered questions.


Definition: A particular grove or other group of trees or shrubs.

Example: This stand of pines is older than the one next to it.


Definition: A contiguous group of trees sufficiently uniform in age-class distribution, composition, and structure, and growing on a site of sufficiently uniform quality, to be a distinguishable unit.


Definition: A standstill, a motionless state, as of someone confused, or a hunting dog who has found game.


Definition: A small building, booth, or stage, as in a bandstand or hamburger stand.


Definition: A designated spot where someone or something may stand or wait.

Example: a taxi stand


Definition: The situation of a shop, store, hotel, etc.

Example: a good, bad, or convenient stand for business


Definition: Grandstand. (often in the plural)


Definition: A partnership.


Definition: (plural often stand) A single set, as of arms.


Definition: Rank; post; station; standing.


Definition: A state of perplexity or embarrassment.

Example: to be at a stand what to do


Definition: A young tree, usually reserved when other trees are cut; also, a tree growing or standing upon its own root, in distinction from one produced from a scion set in a stock, either of the same or another kind of tree.


Definition: A weight of from two hundred and fifty to three hundred pounds, used in weighing pitch.


Definition: A location or position where one may stand.

icon arrow

stand

Phonetic: "/stænd/"

Part Of Speech: verb


Definition: (heading) To position or be positioned physically.


Definition: (heading) To position or be positioned mentally.


Definition: (heading) To position or be positioned socially.


Definition: Of a ship or its captain, to steer, sail (in a specified direction, for a specified destination etc.).


Definition: To remain without ruin or injury.


Definition: To stop asking for more cards; to keep one's hand as it has been dealt so far.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!