rak (inglés rack)

Kullanım örnekleri

rak (inglés rack)
rack
icon arrow

rack

Phonetic: "/ɹæk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A series of one or more shelves, stacked one above the other


Definition: Any of various kinds of frame for holding luggage or other objects on a vehicle or vessel.


Definition: A device, incorporating a ratchet, used to torture victims by stretching them beyond their natural limits.


Definition: A piece or frame of wood, having several sheaves, through which the running rigging passes.


Definition: A bunk.


Definition: (by extension) Sleep.


Definition: A distaff.


Definition: A bar with teeth on its face or edge, to work with those of a gearwheel, pinion#, or worm, which is to drive or be driven by it.


Definition: A bar with teeth on its face or edge, to work with a pawl as a ratchet allowing movement in one direction only, used for example in a handbrake or crossbow.


Definition: A cranequin, a mechanism including a rack, pinion and pawl, providing both mechanical advantage and a ratchet, used to bend and cock a crossbow.


Definition: A set of antlers (as on deer, moose or elk).


Definition: A cut of meat involving several adjacent ribs.

Example: I bought a rack of lamb at the butcher's yesterday.


Definition: A hollow triangle used for aligning the balls at the start of a game.


Definition: A woman's breasts.


Definition: A friction device for abseiling, consisting of a frame with five or more metal bars, around which the rope is threaded.

Example: abseil rack


Definition: A climber's set of equipment for setting up protection and belays, consisting of runners, slings, carabiners, nuts, Friends, etc.

Example: I used almost a full rack on the second pitch.


Definition: A grate on which bacon is laid.


Definition: That which is extorted; exaction.


Definition: A set with a distributive binary operation whose result is unique.


Definition: A thousand pounds (£1,000), especially such proceeds of crime

icon arrow

rack

Phonetic: "/ɹæk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place in or hang on a rack.


Definition: To torture (someone) on the rack.


Definition: To cause (someone) to suffer pain.


Definition: To stretch or strain; to harass, or oppress by extortion.


Definition: To put the balls into the triangular rack and set them in place on the table.


Definition: To strike a male in the testicles.


Definition: To (manually) load (a round of ammunition) from the magazine or belt into firing position in an automatic or semiautomatic firearm.


Definition: To move the slide bar on a shotgun in order to chamber the next round.


Definition: To wash (metals, ore, etc.) on a rack.


Definition: To bind together, as two ropes, with cross turns of yarn, marline, etc.


Definition: (structural engineering) Tending to shear a structure (that is, force it to move in different directions at different points).

Example: Post-and-lintel construction racks easily.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!