pico bate

Kullanım örnekleri

pico bate
tamping pick
icon arrow

tamping

Part Of Speech: verb


Definition: (blasting) To plug up with clay, earth, dry sand, sod, or other material, as a hole bored in a rock.


Definition: To drive in or pack down by frequent gentle strokes

Example: Tamp earth so as to make a smooth place.


Definition: To reduce the intensity of.

icon arrow

tamping

Part Of Speech: noun


Definition: The act of one who tamps; specifically, the act of filling up a hole in a rock, or the branch of a mine, with earth, sand, or similar material in order to contain and direct explosive force meant to blast the rock or collapse the mine.


Definition: The material used in tamping.

icon arrow

tamping

Part Of Speech: adjective


Definition: Very angry; fuming.

icon arrow

pick

Phonetic: "/pɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A tool used for digging; a pickaxe.


Definition: A tool for unlocking a lock without the original key; a lock pick, picklock.


Definition: A comb with long widely spaced teeth, for use with tightly curled hair.


Definition: A choice; ability to choose.


Definition: That which would be picked or chosen first; the best.


Definition: A screen.


Definition: An offensive tactic in which a player stands so as to block a defender from reaching a teammate.


Definition: An interception.


Definition: A good defensive play by an infielder.


Definition: A pickoff.


Definition: A tool used for strumming the strings of a guitar; a plectrum.


Definition: A pointed hammer used for dressing millstones.


Definition: A pike or spike; the sharp point fixed in the center of a buckler.


Definition: A particle of ink or paper embedded in the hollow of a letter, filling up its face, and causing a spot on a printed sheet.


Definition: That which is picked in, as with a pointed pencil, to correct an unevenness in a picture.


Definition: The blow that drives the shuttle, used in calculating the speed of a loom (in picks per minute); hence, in describing the fineness of a fabric, a weft thread.

Example: so many picks to an inch

icon arrow

pick

Phonetic: "/pɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To grasp and pull with the fingers or fingernails.

Example: Don't pick at that scab.


Definition: To harvest a fruit or vegetable for consumption by removing it from the plant to which it is attached; to harvest an entire plant by removing it from the ground.

Example: It's time to pick the tomatoes.


Definition: To pull apart or away, especially with the fingers; to pluck.

Example: She picked flowers in the meadow.


Definition: To take up; especially, to gather from here and there; to collect; to bring together.

Example: to pick rags


Definition: To remove something from somewhere with a pointed instrument, with the fingers, or with the teeth.

Example: to pick the teeth; to pick a bone; to pick a goose; to pick a pocket


Definition: To decide upon, from a set of options; to select.

Example: I'll pick the one with the nicest name.


Definition: To seek (a fight or quarrel) where the opportunity arises.


Definition: To recognise the type of ball being bowled by a bowler by studying the position of the hand and arm as the ball is released.

Example: He didn't pick the googly, and was bowled.


Definition: To pluck the individual strings of a musical instrument or to play such an instrument.

Example: He picked a tune on his banjo.


Definition: To open (a lock) with a wire, lock pick, etc.


Definition: To eat slowly, sparingly, or by morsels; to nibble.


Definition: To do anything fastidiously or carefully, or by attending to small things; to select something with care.

Example: I gingerly picked my way between the thorny shrubs.


Definition: To steal; to pilfer.


Definition: To throw; to pitch.


Definition: To peck at, as a bird with its beak; to strike at with anything pointed; to act upon with a pointed instrument; to pierce; to prick, as with a pin.


Definition: To separate or open by means of a sharp point or points.

Example: to pick matted wool, cotton, oakum, etc.


Definition: To screen.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.