penoso

Kullanım örnekleri

penoso
wearing
icon arrow

wearing

Phonetic: "/ˈwɛəɹɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To carry or have equipped on or about one's body, as an item of clothing, equipment, decoration, etc.

Example: He's wearing some nice pants today.  She wore her medals with pride.  Please wear your seatbelt.  Can you wear makeup and sunscreen at the same time?  He was wearing his lunch after tripping and falling into the buffet.


Definition: To have or carry on one's person habitually, consistently; or, to maintain in a particular fashion or manner.

Example: He wears eyeglasses.  She wears her hair in braids.


Definition: To bear or display in one's aspect or appearance.

Example: She wore a smile all day.  He walked out of the courtroom wearing an air of satisfaction.


Definition: (with "it") To overcome one's reluctance and endure a (previously specified) situation.

Example: I know you don't like working with him, but you'll just have to wear it.


Definition: To eat away at, erode, diminish, or consume gradually; to cause a gradual deterioration in; to produce (some change) through attrition, exposure, or constant use.

Example: You're going to wear a hole in the bottom of those shoes.  The water has slowly worn a channel into these rocks.  Long illness had worn the bloom from her cheeks.  Exile had worn the man to a shadow.


Definition: To undergo gradual deterioration; become impaired; be reduced or consumed gradually due to any continued process, activity, or use.

Example: The tiles were wearing thin due to years of children's feet.


Definition: To exhaust, fatigue, expend, or weary.

Example: His neverending criticism has finally worn my patience.  Toil and care soon wear the spirit.  Our physical advantage allowed us to wear the other team out and win.


Definition: To last or remain durable under hard use or over time; to retain usefulness, value, or desirable qualities under any continued strain or long period of time; sometimes said of a person, regarding the quality of being easy or difficult to tolerate.

Example: Don't worry, this fabric will wear. These pants will last you for years.  This color wears so well. I must have washed this sweater a thousand times.  I have to say, our friendship has worn pretty well.  It's hard to get to know him, but he wears well.


Definition: (in the phrase "wearing on (someone)") To cause annoyance, irritation, fatigue, or weariness near the point of an exhaustion of patience.

Example: Her high pitched voice is really wearing on me lately.


Definition: (of time) To pass slowly, gradually or tediously.

Example: wear on, wear away.  As the years wore on, we seemed to have less and less in common.


Definition: To bring (a sailing vessel) onto the other tack by bringing the wind around the stern (as opposed to tacking when the wind is brought around the bow); to come round on another tack by turning away from the wind. Also written "ware". Past: weared, or wore/worn.

icon arrow

wearing

Phonetic: "/ˈwɛəɹɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To guard; watch; keep watch, especially from entry or invasion.


Definition: To defend; protect.


Definition: To ward off; prevent from approaching or entering; drive off; repel.

Example: to wear the wolf from the sheep


Definition: To conduct or guide with care or caution, as into a fold or place of safety.

icon arrow

wearing

Phonetic: "/ˈwɛəɹɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The mechanical process of eroding or grinding.


Definition: The act by which something is worn.

Example: formal crown-wearings


Definition: That which is worn; clothes; garments.

icon arrow

wearing

Phonetic: "/ˈwɛəɹɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Intended to be worn

Example: Clothes used to be called wearing apparel


Definition: Causing tiredness


Definition: Causing erosion

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.