markalarımız

Kullanım örnekleri

markalarımız
our brands
icon arrow

brands

Part Of Speech: noun


Definition: A conflagration; a flame.


Definition: A piece of burning wood or peat, or a glowing cinder.

Example: To burn something to brands and ashes.


Definition: A torch used for signaling.


Definition: A sword.


Definition: A mark or scar made by burning with a hot iron, especially to mark cattle or to classify the contents of a cask.


Definition: A branding iron.


Definition: The symbolic identity, represented by a name and/or a logo, which indicates a certain product or service to the public.


Definition: A specific product, service, or provider so distinguished.

Example: Some brands of breakfast cereal contain a lot of sugar.


Definition: (by extension) Any specific type or variety of something; a distinct style or manner.

Example: I didn't appreciate his particular brand of flattery.


Definition: The public image or reputation and recognized, typical style of an individual or group.


Definition: A mark of infamy; stigma.


Definition: Any minute fungus producing a burnt appearance in plants.

icon arrow

brands

Part Of Speech: verb


Definition: To burn the flesh with a hot iron, either as a marker (for criminals, slaves etc.) or to cauterise a wound.

Example: When they caught him, he was branded and then locked up.


Definition: To mark (especially cattle) with a brand as proof of ownership.

Example: The ranch hands had to brand every new calf by lunchtime.


Definition: To make an indelible impression on the memory or senses.

Example: Her face is branded upon my memory.


Definition: To stigmatize, label (someone).

Example: He was branded a fool by everyone that heard his story.


Definition: To associate a product or service with a trademark or other name and related images.

Example: They branded the new detergent "Suds-O", with a nature scene inside a green O on the muted-colored recycled-cardboard box.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.