(makine vb) çalışmamak

Kullanım örnekleri

(makine vb) çalışmamak
fail to work
icon arrow

fail

Phonetic: "/feɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Poor quality; substandard workmanship.

Example: The project was full of fail.


Definition: A failure (condition of being unsuccessful)


Definition: A failure (something incapable of success)


Definition: A failure, especially of a financial transaction (a termination of an action).


Definition: A failing grade in an academic examination.

icon arrow

fail

Phonetic: "/feɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be unsuccessful.

Example: Throughout my life, I have always failed.


Definition: Not to achieve a particular stated goal. (Usage note: The direct object of this word is usually an infinitive.)

Example: The truck failed to start.


Definition: To neglect.

Example: The report fails to take into account all the mitigating factors.


Definition: Of a machine, etc.: to cease to operate correctly.

Example: After running five minutes, the engine failed.


Definition: To be wanting to, to be insufficient for, to disappoint, to desert.


Definition: To receive one or more non-passing grades in academic pursuits.

Example: I failed English last year.


Definition: To give a student a non-passing grade in an academic endeavour.

Example: The professor failed me because I did not complete any of the course assignments.


Definition: To miss attaining; to lose.


Definition: To be wanting; to fall short; to be or become deficient in any measure or degree up to total absence.

Example: The crops failed last year.


Definition: To be affected with want; to come short; to lack; to be deficient or unprovided; used with of.


Definition: To fall away; to become diminished; to decline; to decay; to sink.


Definition: To deteriorate in respect to vigour, activity, resources, etc.; to become weaker.

Example: A sick man fails.


Definition: To perish; to die; used of a person.


Definition: To err in judgment; to be mistaken.


Definition: To become unable to meet one's engagements; especially, to be unable to pay one's debts or discharge one's business obligation; to become bankrupt or insolvent.

icon arrow

fail

Phonetic: "/feɪl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: That is a failure.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Toward a closed, touching or engaging position.

Example: Please push the door to.


Definition: Into the wind.

icon arrow

to

Phonetic: "/tʉː/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Indicating destination: In the direction of, and arriving at.

Example: We are walking to the shop.


Definition: Used to indicate the target or recipient of an action.

Example: He devoted himself to education.


Definition: Used to indicate result of action.

Example: His face was beaten to a pulp.


Definition: Used to indicate a resulting feeling or emotion.

Example: To everyone's great relief, the tuneless carol singers finally ceased their warbling.


Definition: Used after an adjective to indicate its application.

Example: similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.


Definition: Denotes the end of a range.

Example: It takes 2 to 4 weeks to process typical applications.


Definition: As a.

Example: With God to friend (with God as a friend);   with The Devil to fiend (with the Devil as a foe);   lambs slaughtered to lake (lambs slaughtered as a sacrifice);   took her to wife (took her as a wife);   was sold to slave (was sold as a slave).


Definition: Used to indicate a ratio or comparison.

Example: I have ten dollars to your four.


Definition: Used to indicate that the preceding term is to be raised to the power of the following value; indicates exponentiation.

Example: Three squared or three to the second power is nine.


Definition: (time) Preceding.

Example: ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).


Definition: Used to describe what something consists of or contains.

Example: Anyone could do this job; there's nothing to it.


Definition: At.

Example: Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

icon arrow

work

Phonetic: "/wɜːk/"

Part Of Speech: noun


Definition: (heading) Employment.


Definition: (heading) Effort.


Definition: Sustained effort to achieve a goal or result, especially overcoming obstacles.

Example: We don't have much time. Let's get to work piling up those sandbags.


Definition: (heading) Product; the result of effort.


Definition: The staging of events to appear as real.


Definition: Ore before it is dressed.


Definition: The equipment needed to inject a drug (syringes, needles, swabs etc.)

Example: Tell me you're using clean works at least.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.