los opuestos se atraen

Kullanım örnekleri

los opuestos se atraen
perfect union of opposites
icon arrow

perfect

Phonetic: "/ˈpɜː.fɛkt/"

Part Of Speech: noun


Definition: (grammar) The perfect tense, or a form in that tense.


Definition: A perfect score; the achievement of finishing a stage or task with no mistakes.

icon arrow

perfect

Phonetic: "/ˈpɜː.fɛkt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Fitting its definition precisely.

Example: a perfect circle


Definition: Having all of its parts in harmony with a common purpose.

Example: That bucket with the hole in the bottom is a poor bucket, but it is perfect for watering plants.


Definition: Without fault or mistake; thoroughly skilled or talented.

Example: Practice makes perfect.


Definition: Excellent and delightful in all respects.

Example: a perfect day


Definition: Of a number: equal to the sum of its proper divisors.

Example: 6 is perfect because the sum of its proper divisors, 1, 2, and 3, which is 6, is equal to the number itself.


Definition: (grammar, of a tense or verb form) Representing a completed action.


Definition: Sexually mature and fully differentiated.


Definition: Of flowers, having both male parts (stamens) and female parts (carpels).


Definition: Of a set: equal to its set of limit points, i.e. set A is perfect if A=A'.


Definition: Describing an interval or any compound interval of a unison, octave, or fourths and fifths that are not tritones.


Definition: (of a cocktail) Made with equal parts of sweet and dry vermouth.

Example: a perfect Manhattan; a perfect Rob Roy


Definition: Well informed; certain; sure.


Definition: Innocent, guiltless.

icon arrow

union

Phonetic: "/ˈjuːnjən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of uniting or joining two or more things into one.


Definition: The state of being united or joined; a state of unity or harmony.


Definition: That which is united, or made one; something formed by a combination or coalition of parts or members; a confederation; a consolidated body; a league.


Definition: A trade union; a workers' union.


Definition: An association of students at a university for social and/or political purposes; also in some cases a debating body.


Definition: A joint or other connection uniting parts of machinery, such as pipes.


Definition: The set containing all of the elements of two or more sets.


Definition: The act or state of marriage.


Definition: Sexual intercourse.


Definition: A data structure that can store any of various types of item, but only one at a time.


Definition: A large, high-quality pearl.


Definition: An affiliation of several parishes for joint support and management of their poor; also the jointly-owned workhouse.

icon arrow

union

Phonetic: "/ˈjuːnjən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To combine sets using the union operation.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

opposites

Part Of Speech: noun


Definition: Something opposite or contrary to something else.


Definition: An opponent.


Definition: An antonym.

Example: "Up" is the opposite of "down".


Definition: An additive inverse.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!