lam aglütinasyon testi

Kullanım örnekleri

lam aglütinasyon testi
slide agglutination test
icon arrow

slide

Phonetic: "/slaɪd/"

Part Of Speech: noun


Definition: An item of play equipment that children can climb up and then slide down again.

Example: The long, red slide was great fun for the kids.


Definition: A surface of ice, snow, butter, etc. on which someone can slide for amusement or as a practical joke.


Definition: The falling of large amounts of rubble, earth and stones down the slope of a hill or mountain; avalanche.

Example: The slide closed the highway.


Definition: An inclined plane on which heavy bodies slide by the force of gravity, especially one constructed on a mountainside for conveying logs by sliding them down.


Definition: A mechanism consisting of a part which slides on or against a guide.


Definition: The act of sliding; smooth, even passage or progress.

Example: a slide on the ice


Definition: A lever that can be moved in two directions.


Definition: A valve that works by sliding, such as in a trombone.


Definition: A transparent plate bearing an image to be projected to a screen.


Definition: (by extension) A page of a computer presentation package such as PowerPoint.

Example: I still need to prepare some slides for my presentation tomorrow.


Definition: A flat, usually rectangular piece of glass or similar material on which a prepared sample may be viewed through a microscope Generally referred to as a microscope slide.


Definition: The act of dropping down and skidding into a base


Definition: (guitar) A hand-held device made of smooth, hard material, used in the practice of slide guitar.


Definition: A lively dance from County Kerry, in 12/8 time.


Definition: A small dislocation in beds of rock along a line of fissure.


Definition: A grace consisting of two or more small notes moving by conjoint degrees, and leading to a principal note either above or below.


Definition: A sound which, by a gradual change in the position of the vocal organs, passes imperceptibly into another sound.


Definition: A clasp or brooch for a belt, etc.


Definition: (footwear) A shoe that is backless and open-toed.


Definition: (speech therapy) A voluntary stutter used as a technique to control stuttering in one's speech.

icon arrow

slide

Phonetic: "/slaɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To (cause to) move in continuous contact with a surface

Example: He slid the boat across the grass.


Definition: To move on a low-friction surface.

Example: The car slid on the ice.


Definition: To drop down and skid into a base.

Example: Jones slid into second.


Definition: To lose one’s balance on a slippery surface.

Example: He slid while going around the corner.


Definition: To pass or put imperceptibly; to slip.

Example: to slide in a word to vary the sense of a question


Definition: To pass inadvertently.


Definition: To pass along smoothly or unobservedly; to move gently onward without friction or hindrance.

Example: A ship or boat slides through the water.


Definition: To pass from one note to another with no perceptible cessation of sound.

icon arrow

test

Phonetic: "/test/"

Part Of Speech: noun


Definition: A challenge, trial.


Definition: A cupel or cupelling hearth in which precious metals are melted for trial and refinement.


Definition: (academia) An examination, given often during the academic term.


Definition: A session in which a product or piece of equipment is examined under everyday or extreme conditions to evaluate its durability, etc.


Definition: (normally “Test”) A Test match.


Definition: The external calciferous shell, or endoskeleton, of an echinoderm, e.g. sand dollars and sea urchins.


Definition: Testa; seed coat.


Definition: Judgment; distinction; discrimination.

icon arrow

test

Phonetic: "/test/"

Part Of Speech: verb


Definition: To challenge.

Example: Climbing the mountain tested our stamina.


Definition: To refine (gold, silver, etc.) in a test or cupel; to subject to cupellation.


Definition: To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or quality of by experiment, or by some principle or standard; to try.

Example: to test the soundness of a principle; to test the validity of an argument


Definition: (academics) To administer or assign an examination, often given during the academic term, to (somebody).


Definition: To place a product or piece of equipment under everyday and/or extreme conditions and examine it for its durability, etc.


Definition: To be shown to be by test.

Example: He tested positive for cancer.


Definition: To examine or try, as by the use of some reagent.

Example: to test a solution by litmus paper

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!