jarapa

Kullanım örnekleri

jarapa
multi-colored carpet made of a thick fabric
icon arrow

multi-colored

Part Of Speech: adjective


Definition: Having multiple colors.

icon arrow

carpet

Phonetic: "/ˈkɑː(ɹ)pɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A fabric used as a complete floor covering.


Definition: Any surface or cover resembling a carpet or fulfilling its function.


Definition: Any of a number of moths in the geometrid subfamily Larentiinae


Definition: A wrought cover for tables.


Definition: A woman's pubic hair.

icon arrow

carpet

Phonetic: "/ˈkɑː(ɹ)pɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To lay carpet, or to have carpet installed, in an area.

Example: After the fire, they carpeted over the blackened hardwood flooring.


Definition: To substantially cover something, as a carpet does; to blanket something.

Example: Popcorn and candy wrappers carpeted the floor of the cinema.


Definition: To reprimand.

icon arrow

made

Phonetic: "/meɪd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A grub or maggot.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: The thickest, or most active or intense, part of something.

Example: It was mayhem in the thick of battle.


Definition: A thicket.


Definition: A stupid person; a fool.

icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To thicken.

icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Relatively great in extent from one surface to the opposite in its smallest solid dimension.


Definition: Measuring a certain number of units in this dimension.

Example: I want some planks that are two inches thick.


Definition: Heavy in build; thickset.

Example: He had such a thick neck that he had to turn his body to look to the side.


Definition: Densely crowded or packed.

Example: We walked through thick undergrowth.


Definition: Having a viscous consistency.

Example: My mum’s gravy was thick but at least it moved about.


Definition: Abounding in number.

Example: The room was thick with reporters.


Definition: Impenetrable to sight.

Example: We drove through thick fog.


Definition: (Of an accent) Prominent, strong.


Definition: Stupid.

Example: He was as thick as two short planks.


Definition: Friendly or intimate.

Example: They were as thick as thieves.


Definition: Deep, intense, or profound.

Example: Thick darkness.


Definition: Troublesome; unreasonable


Definition: (chiefly of women) Curvy and voluptuous, and especially having large hips.

icon arrow

thick

Phonetic: "/θɪk/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a thick manner.

Example: Snow lay thick on the ground.


Definition: Frequently or numerously.

Example: The arrows flew thick and fast around us.

icon arrow

fabric

Phonetic: "/ˈfæb.ɹɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: An edifice or building.


Definition: The act of constructing, construction, fabrication.


Definition: The structure of anything, the manner in which the parts of a thing are united; workmanship, texture, make.

Example: cloth of a beautiful fabric


Definition: The framework underlying a structure.

Example: the fabric of our lives


Definition: A material made of fibers, a textile or cloth.

Example: cotton fabric


Definition: The appearance of crystalline grains in a rock.


Definition: Interconnected nodes that look like a textile fabric when diagrammed.

Example: The Internet is a fabric of computers connected by routers.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.