espolear

Kullanım örnekleri

espolear
spur
icon arrow

spur

Phonetic: "/spɜː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A rigid implement, often roughly y-shaped, that is fixed to one's heel for the purpose of prodding a horse. Often worn by, and emblematic of, the cowboy or the knight.


Definition: A jab given with the spurs.


Definition: Anything that inspires or motivates, as a spur does a horse.


Definition: An appendage or spike pointing rearward, near the foot, for instance that of a rooster.


Definition: Any protruding part connected at one end, for instance a highway that extends from another highway into a city.


Definition: Roots, tree roots.


Definition: A mountain that shoots from another mountain or range and extends some distance in a lateral direction, or at right angles.


Definition: A spiked iron worn by seamen upon the bottom of the boot, to enable them to stand upon the carcass of a whale to strip off the blubber.


Definition: A brace strengthening a post and some connected part, such as a rafter or crossbeam; a strut.


Definition: The short wooden buttress of a post.


Definition: A projection from the round base of a column, occupying the angle of a square plinth upon which the base rests, or bringing the bottom bed of the base to a nearly square form. It is generally carved in leafage.


Definition: Ergotized rye or other grain.


Definition: A wall in a fortification that crosses a part of a rampart and joins to an inner wall.


Definition: A piece of timber fixed on the bilgeways before launching, having the upper ends bolted to the vessel's side.


Definition: A curved piece of timber serving as a half to support the deck where a whole beam cannot be placed.


Definition: A branch of a vein.


Definition: A very short branch line of a railway line.


Definition: A short thin side shoot from a branch, especially one that bears fruit or, in conifers, the shoots that bear the leaves.

icon arrow

spur

Phonetic: "/spɜː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To prod (especially a horse) on the side or flank, with the intent to urge motion or haste, to gig.


Definition: To urge or encourage to action, or to a more vigorous pursuit of an object


Definition: To put spurs on.

Example: to spur boots


Definition: To press forward; to travel in great haste.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.