düzensiz nefes alış

Kullanım örnekleri

düzensiz nefes alış
erratic breathing
icon arrow

erratic

Phonetic: "/ɪˈɹætɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A rock moved from one location to another, usually by a glacier.


Definition: Anything that has erratic characteristics.

icon arrow

erratic

Phonetic: "/ɪˈɹætɪk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Unsteady, random; prone to unexpected changes; not consistent

Example: Henry has been getting erratic scores on his tests: 40% last week, but 98% this week.


Definition: Deviating from normal opinions or actions; eccentric; odd.

Example: erratic conduct

icon arrow

breathing

Phonetic: "/ˈbɹiːðɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To draw air into (inhale), and expel air from (exhale), the lungs in order to extract oxygen and excrete waste gases.


Definition: To take in needed gases and expel waste gases in a similar way.

Example: Fish have gills so they can breathe underwater.


Definition: To inhale (a gas) to sustain life.

Example: While life as we know it depends on oxygen, scientists have speculated that alien life forms might breathe chlorine or methane.


Definition: To live.

Example: I will not allow it, as long as I still breathe.


Definition: To draw something into the lungs.

Example: Try not to breathe too much smoke.


Definition: To expel air from the lungs, exhale.

Example: If you breathe on a mirror, it will fog up.


Definition: To exhale or expel (something) in the manner of breath.

Example: The flowers breathed a heady perfume.


Definition: To give an impression of, to exude.

Example: The decor positively breathes classical elegance.


Definition: To whisper quietly.

Example: He breathed the words into her ear, but she understood them all.


Definition: To pass like breath; noiselessly or gently; to emanate; to blow gently.

Example: The wind breathes through the trees.


Definition: To exchange gases with the environment.

Example: Garments made of certain new materials breathe well and keep the skin relatively dry during exercise.


Definition: To rest; to stop and catch one's breath.


Definition: To stop, to give (a horse) an opportunity to catch its breath.

Example: At higher altitudes you need to breathe your horse more often.


Definition: To exercise; to tire by brisk exercise.


Definition: To passionately devote much of one's life to (an activity, etc.).

Example: Do you like hiking?  Are you kidding? I breathe hiking.

icon arrow

breathing

Phonetic: "/ˈbɹiːðɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of respiration; a single instance of this.


Definition: A diacritical mark indicating aspiration or lack thereof.


Definition: Time to recover one's breath; hence, a delay, a spell of time.


Definition: Any gentle influence or operation; inspiration.

Example: the breathings of the Holy Spirit


Definition: Aspiration; secret prayer.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!