correr riesgos

Kullanım örnekleri

correr riesgos
take risks
icon arrow

take

Phonetic: "/teɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: The or an act of taking.


Definition: Something that is taken; a haul.


Definition: An interpretation or view, opinion or assessment; perspective.

Example: What's your take on this issue, Fred?


Definition: An approach, a (distinct) treatment.

Example: a new take on a traditional dish


Definition: A scene recorded (filmed) at one time, without an interruption or break; a recording of such a scene.

Example: Act seven, scene three, take two.


Definition: A recording of a musical performance made during an uninterrupted single recording period.


Definition: A visible (facial) response to something, especially something unexpected; a facial gesture in response to an event.

Example: I did a take when I saw the new car in the driveway.


Definition: An instance of successful inoculation/vaccination.


Definition: A catch of the ball (in cricket, especially one by the wicket-keeper).


Definition: The quantity of copy given to a compositor at one time.

icon arrow

take

Phonetic: "/teɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To get into one's hands, possession or control, with or without force.

Example: I'll take that plate off the table.


Definition: To receive or accept (something) (especially something given or bestowed, awarded, etc).

Example: The camera takes 35mm film.


Definition: To remove.

Example: take two eggs from the carton


Definition: To have sex with.


Definition: To defeat (someone or something) in a fight.

Example: Don't try to take that guy. He's bigger than you.


Definition: To grasp or grip.

Example: He took her hand in his.


Definition: To select or choose; to pick.

Example: I'll take the blue plates.


Definition: To adopt (select) as one's own.

Example: She took his side in every argument.


Definition: To carry or lead (something or someone).

Example: I'll take the plate with me.


Definition: To use as a means of transportation.

Example: He took the bus to London, and then took a train to Manchester.


Definition: To visit; to include in a course of travel.


Definition: To obtain for use by payment or lease.

Example: He took a full-page ad in the Times.


Definition: To consume.


Definition: To experience, undergo, or endure.


Definition: To cause to change to a specified state or condition.

Example: He had to take it apart to fix it.


Definition: To regard in a specified way.

Example: He took the news badly.


Definition: To conclude or form (a decision or an opinion) in the mind.

Example: took a dim view of city officials


Definition: To understand (especially in a specified way).

Example: Don't take my comments as an insult.


Definition: To accept or be given (rightly or wrongly); assume (especially as if by right).

Example: He took all the credit for the project, although he had done almost none of the work.


Definition: To believe, to accept the statements of.

Example: take her word for it


Definition: To assume or suppose; to reckon; to regard or consider.

Example: Do you take me for a fool?


Definition: To draw, derive, or deduce (a meaning from something).

Example: I'm not sure what moral to take from that story.


Definition: To derive (as a title); to obtain from a source.

Example: "As I Lay Dying" takes its title from Book XI of Homer's "Odyssey"


Definition: To catch or contract (an illness, etc).

Example: took a chill


Definition: To come upon or catch (in a particular state or situation).


Definition: To captivate or charm; to gain or secure the interest or affection of.

Example: took her attention


Definition: (of a material) To absorb or be impregnated by (dye, ink, etc); to be susceptible to being treated by (polish, etc).

Example: cloth that takes dye well


Definition: (of a ship) To let in (water).


Definition: To require.

Example: Finishing this on schedule will take a lot of overtime.


Definition: To proceed to fill.

Example: He took a seat in the front row.


Definition: To fill, to use up (time or space).

Example: His collection takes a lot of space.


Definition: To avail oneself of.

Example: He took that opportunity to leave France.


Definition: To practice; perform; execute; carry out; do.

Example: Pirès ran in to take the kick.


Definition: To assume or perform (a form or role).


Definition: To bind oneself by.

Example: he took the oath of office last night


Definition: To move into.

Example: the next team took the field


Definition: To go into, through, or along.

Example: go down two blocks and take the next left


Definition: To have and use one's recourse to.

Example: take cover/shelter/refuge


Definition: To ascertain or determine by measurement, examination or inquiry.

Example: take a census


Definition: To write down; to get in, or as if in, writing.

Example: He took a mental inventory of his supplies.


Definition: To make (a photograph, film, or other reproduction of something).

Example: Could you take a picture of us?


Definition: To take a picture, photograph, etc of (a person, scene, etc).

Example: The photographer will take you sitting down.


Definition: To obtain money from, especially by swindling.

Example: took me for ten grand


Definition: (now chiefly by enrolling in a class or course) To apply oneself to the study of.

Example: As a child, she took ballet.


Definition: To deal with.

Example: take matters as they arise


Definition: To consider in a particular way, or to consider as an example.

Example: I've had a lot of problems recently: take last Monday, for example. My car broke down on the way to work. Then ... etc.


Definition: To decline to swing at (a pitched ball); to refrain from hitting at, and allow to pass.

Example: He'll probably take this one.


Definition: To accept as an input to a relation.


Definition: To get or accept (something) into one's possession.

Example: My husband and I have a dysfunctional marriage. He just takes and takes; he never gives.


Definition: To engage, take hold or have effect.


Definition: To become; to be affected in a specified way.

Example: She took sick with the flu.


Definition: (possibly obsolete) To be able to be accurately or beautifully photographed.


Definition: An intensifier.


Definition: To deliver, bring, give (something) to (someone).


Definition: (obsolete outside dialectal and slang) To give or deliver (a blow, to someone); to strike or hit.

Example: He took me a blow on the head.

icon arrow

risks

Part Of Speech: noun


Definition: A possible adverse event or outcome


Definition: The probability of a negative outcome to a decision or event.

Example: 2006, Trever Ramsey on BBC News website, Exercise 'cuts skin cancer risk' read at http//news.bbc.co.uk/1/hi/health/4764535.stm on 14 May 2006


Definition: The magnitude of possible loss consequent to a decision or event.


Definition: (formal use in business, engineering, etc.) The potential (conventionally negative) effect of an event, determined by combining the likelihood of the event occurring with the effect should it occur.


Definition: An entity insured by an insurer or the specific uncertain events that the insurer underwrites.

icon arrow

risks

Part Of Speech: verb


Definition: To incur risk of (something).


Definition: To incur risk of harming or jeopardizing.


Definition: To incur risk as a result of (doing something).

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.