comunicación lateral

Kullanım örnekleri

comunicación lateral
lateral communication
icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: An object, such as a passage or a protrusion, that is situated on the side of something else.


Definition: A sound produced through lateral pronunciation (such as /l/ in lateral).


Definition: A lateral pass.


Definition: An employee hired for a position at the same organizational level or salary as their previous position.

icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move (oneself or something) in a lateral direction.


Definition: To execute a lateral pass.

icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: To the side; of or pertaining to the side.

Example: Instead of a promotion, I opted for a lateral move to a similar position in the marketing department.


Definition: Non-linear or unconventional, as in, lateral thinking.


Definition: Pertaining to the left or right of the body; further from the midline.

Example: A fish senses changes in hydrodynamic pressure with its lateral line.


Definition: At right angles to a line of motion or strain.


Definition: Pertaining to sounds generated by partially blocking the egress of the airstream with the tip of the tongue touching the alveolar ridge, leaving space on one or both sides of the occlusion for air passage.

icon arrow

communication

Phonetic: "/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act or fact of communicating anything; transmission.

Example: communication of a secret


Definition: The concept or state of exchanging data or information between entities.

Example: Some say that communication is a necessary prerequisite for sentience; others say that it is a result thereof.


Definition: A message; the essential data transferred in an act of communication.

Example: Surveillance was accomplished by means of intercepting the spies' communications.


Definition: The body of all data transferred to one or both parties during an act of communication.

Example: The subpoena required that the company document their communication with the plaintiff.


Definition: An instance of information transfer; a conversation or discourse.

Example: The professors' communications consisted of lively discussions via email.


Definition: A passageway or opening between two locations; connection.

Example: A round archway at the far end of the hallway provided communication to the main chamber.


Definition: A connection between two tissues, organs, or cavities.


Definition: Association; company.


Definition: Participation in Holy Communion.


Definition: A trope by which a speaker assumes that his hearer is a partner in his sentiments, and says "we" instead of "I" or "you".

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.