carne cruda

Kullanım örnekleri

carne cruda
raw meat
icon arrow

raw

Phonetic: "/ɹɔː/"

Part Of Speech: noun


Definition: (sugar refining, sugar trade) An unprocessed sugar; a batch of such.


Definition: A galled place; an inveterate sore.


Definition: (by extension) A point about which a person is particularly sensitive.


Definition: A recording or rip of a show that has not been fansubbed.


Definition: A scan that has not been cleaned (purged of blemishes arising from the scanning process) and has not been scanlated.

icon arrow

raw

Phonetic: "/ɹɔː/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of food) Not cooked.


Definition: (of materials, products, etc.) Not treated or processed; in a natural state, unrefined, unprocessed.

Example: raw cane sugar


Definition: Having had the skin removed or abraded; chafed, tender; exposed, lacerated.

Example: a raw wound


Definition: New or inexperienced.

Example: a raw beginner


Definition: Crude in quality; rough, uneven, unsophisticated.

Example: a raw voice


Definition: (of data) Uncorrected, without analysis.


Definition: (of weather) Unpleasantly cold or damp.

Example: a raw wind


Definition: (of an emotion, personality, etc.) Unmasked, undisguised, strongly expressed

Example: raw emotion


Definition: Candid in a representation of unpleasant facts, conditions, etc.

Example: a raw description of the American political arena


Definition: (of language) Unrefined, crude, or insensitive, especially with reference to sexual matters


Definition: Not covered; bare; bald.

icon arrow

raw

Phonetic: "/ɹɔː/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Without a condom.

Example: We did it raw.

icon arrow

meat

Phonetic: "/miːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The flesh (muscle tissue) of an animal used as food.

Example: A large portion of domestic meat production comes from animals raised on factory farms.


Definition: A type of meat, by anatomic position and provenance.

Example: The butchery's profit rate on various meats varies greatly.


Definition: Food, for animals or humans, especially solid food. See also meat and drink.


Definition: A type of food, a dish.


Definition: A meal.


Definition: Meal; flour.


Definition: Any relatively thick, solid part of a fruit, nut etc.

Example: The apple looked fine on the outside, but the meat was not very firm.


Definition: A penis.


Definition: The best or most substantial part of something.

Example: We recruited him right from the meat of our competitor.


Definition: The sweet spot of a bat or club (in cricket, golf, baseball etc.).

Example: He hit it right on the meat of the bat.


Definition: A meathead.

Example: Throw it in here, meat.


Definition: (Australian Aboriginal) A totem, or (by metonymy) a clan or clansman which uses it.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.