aynı hareketi yapmak

Kullanım örnekleri

aynı hareketi yapmak
follow suit
icon arrow

follow

Phonetic: "/ˈfɒləʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: (sometimes attributive) In billiards and similar games, a stroke causing a ball to follow another ball after hitting it.

Example: a follow shot


Definition: The act of following another user's online activity.

icon arrow

follow

Phonetic: "/ˈfɒləʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To go after; to pursue; to move behind in the same path or direction.

Example: Follow that car!


Definition: To go or come after in a sequence.

Example: B follows A in the alphabet.


Definition: To carry out (orders, instructions, etc.).

Example: Follow these instructions to the letter.


Definition: To live one's life according to (religion, teachings, etc).


Definition: To understand, to pay attention to.

Example: Do you follow me?


Definition: To watch, to keep track of (reports of) some event or person.

Example: I followed the incumbent throughout the election.


Definition: To subscribe to see content from an account on a social media platform.

Example: If you want to see more of our articles, follow us on Twitter.


Definition: To be a logical consequence of something.

Example: If you don't practise proper hygiene, illness is sure to follow.


Definition: To walk in, as a road or course; to attend upon closely, as a profession or calling.

icon arrow

suit

Phonetic: "/s(j)uːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A set of clothes to be worn together, now especially a man's matching jacket and trousers (also business suit or lounge suit), or a similar outfit for a woman.

Example: Nick hired a navy-blue suit for the wedding.


Definition: (by extension) A single garment that covers the whole body: space suit, boiler suit, protective suit.


Definition: (metonym) A person who wears matching jacket and trousers, especially a boss or a supervisor.

Example: Be sure to keep your nose to the grindstone today; the suits are making a "surprise" visit to this department.


Definition: A full set of armour.


Definition: The attempt to gain an end by legal process; a process instituted in a court of law for the recovery of a right or claim; a lawsuit.

Example: If you take my advice, you'll file a suit against him immediately.


Definition: Obsolete The act of following or pursuing; pursuit, chase.


Definition: Pursuit of a love-interest; wooing, courtship.


Definition: The act of suing; the pursuit of a particular object or goal.


Definition: The full set of sails required for a ship.


Definition: Each of the sets of a pack of cards distinguished by color and/or specific emblems, such as the spades, hearts, diamonds or clubs of traditional Anglo, Hispanic and French playing cards.


Definition: Regular order; succession.

Example: Every five and thirty years the same kind and suit of weather comes again.


Definition: A company of attendants or followers; a retinue.


Definition: A group of similar or related objects or items considered as a whole; a suite (of rooms etc.)

icon arrow

suit

Phonetic: "/s(j)uːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make proper or suitable; to adapt or fit.


Definition: (said of clothes, hairstyle or other fashion item) To be suitable or apt for one's image.

Example: That new top suits you. Where did you buy it?


Definition: To be appropriate or apt for.

Example: Ill suits his cloth the praise of railing well.


Definition: (most commonly used in the passive form) To dress; to clothe.


Definition: To please; to make content; to fit one's taste.

Example: He is well suited with his place.


Definition: To agree; to be fitted; to correspond (usually followed by to, archaically also followed by with)

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.