acuñado para tierra helada

Kullanım örnekleri

acuñado para tierra helada
frost wedging
icon arrow

frost

Phonetic: "/fɹɑst/"

Part Of Speech: noun


Definition: A cover of minute ice crystals on objects that are exposed to the air. Frost is formed by the same process as dew, except that the temperature of the frosted object is below freezing.


Definition: The cold weather that causes these ice crystals to form.


Definition: Coldness or insensibility; severity or rigidity of character.


Definition: The act of freezing; the congelation of water or other liquid.


Definition: A shade of white, like that of frost.


Definition: A disappointment; a cheat.

icon arrow

frost

Phonetic: "/fɹɑst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover with frost.


Definition: To become covered with frost.


Definition: To coat (something, e.g. a cake) with icing to resemble frost.


Definition: To anger or annoy.

Example: I think the boss's decision frosted him a bit.


Definition: To sharpen (the points of a horse's shoe) to prevent it from slipping on ice.

icon arrow

wedging

Part Of Speech: verb


Definition: To support or secure using a wedge.

Example: I wedged open the window with a screwdriver.


Definition: To force into a narrow gap.

Example: He had wedged the package between the wall and the back of the sofa.


Definition: To work wet clay by cutting or kneading for the purpose of homogenizing the mass and expelling air bubbles.


Definition: Of a computer program or system: to get stuck in an unresponsive state.

Example: My Linux kernel wedged after I installed the latest update.


Definition: To cleave with a wedge.


Definition: To force or drive with a wedge.


Definition: To shape into a wedge.

icon arrow

wedging

Part Of Speech: noun


Definition: The process of supporting or securing something with a wedge.


Definition: A method of joining timbers.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.